KONTAKT

LastväxlarCarlsson AB

Telefon: 070 - 346 40 41
0522 - 66 40 36
E-post: bokning@lvcua.se

Miljöpolicy

Vi på LastväxlarCarlsson AB skall genom vårt dagliga arbete visa på åtgärder som främjar både miljön och människor i vår omgivning. Vi minskar vår negativa påverkan på miljön genom att integrera miljöaspekten i vårt dagliga arbete och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi uppnår dessa åtaganden genom att vi:

 • Strävar efter att minska påverkan från våra transporter
 • Säkerställer att varje anställd eller person som utför arbetsuppgifter på verksamhetens uppdrag har genomgått de kurser och utbildningar som är förenade med vårt arbete
 • Följer tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som vår verksamhet berörs av, samt strävar efter att ligga före den aktuella lagstiftningen
 • Väljer entreprenörer och leverantörer som kan visa på väl uppfyllt miljöarbete
 • Ställer miljörelaterade krav vid inköp av kemikalier, kontorsmaterial och reservdelar
 • Hushåller med såväl energi som råvaror och nyttjar återvinning där så är praktiskt möjligt
 • Att tillämpa och följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Våras insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat och tekniskt och ekonomisk rimligt
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt

Fastställd att gälla fr o m 2020-05-20

MEDLEMMAR I

 • Åkeriföreningen
 • Företagarna
 • Fair Transporter
 • BA
  Biltrafikensarbetsgivarförbund (hängavtal)